developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Douwe

Kennel geen kennelnaam
NHSB2993108
Geboortedatum2015-01-29

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Karmen lutske fan it Drentse Hiem, 1986-02-13

♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen, 1990-10-07

♀ ♰ Hayo from the Dogstable, 1990-05-02

♂ ♰ Itam fan it Drentse Hiem, 1993-01-12

♀ ♰ Bessel, 1993-09-22

♂ ♰ Victor lolke v.d. Lissedodde, 1987-09-23

♀ ♰ Froane marijke v. Wiejanka, 1986-05-13

♂ ♰ Bello, 1992-12-23

♀ ♰ Sasja fan't Elzenhiem, 1991-01-01

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Durkje, 1988-04-05

♂ ♰ Gerlof from the Dogstable, 1989-12-14

♀ ♰ Dieuwertsje fan Aldfaers Erf, 1989-12-03

♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem, 1984-10-22

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske, 1980-10-09

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Durkje, 1988-04-05

♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem, 1989-10-14

♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem, 1988-07-08

♂ ♰ Prins, 1979-07-02

♀ ♰ Eabeltje from the Dogstable, 1981-12-11

♂ ♰ Bram, 1986-11-13

♀ ♰ Dieke v. Wiejanka, 1986-05-08

♂ ♰ Folmer from the Dogstable, 1988-04-24

♀ ♰ Birthe, 1988-04-22

♂ ♰ Bram, 1986-11-13

♀ ♰ Dieke v. Wiejanka, 1986-05-08

♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem, 1989-10-14

♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem, 1988-07-08

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen, 1990-10-07

♀ ♰ Clazina fan de Zeushounen, 1990-08-28

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Karmen lutske fan it Drentse Hiem, 1986-02-13

♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen, 1990-10-07

♀ ♰ Hayo from the Dogstable, 1990-05-02

♂ ♰ Itam fan it Drentse Hiem, 1993-01-12

♀ ♰ Nimba fan't Wyldpaed, 1992-07-22

♂ ♰ Gurbe fan de Wielpôlle, 1995-11-01

♀ ♰ Bessel, 1993-09-22

♂ ♰ Casper v. Wiejanka, 1987-07-14

♀ ♰ Jarmke jaereh v.'t. Nienoord, 1992-07-19

♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem, 1984-10-22

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske, 1980-10-09

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Durkje, 1988-04-05

♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem, 1989-10-14

♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem, 1988-07-08

♂ ♰ Boadzer, 1984-05-25

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Victor lolke v.d. Lissedodde, 1987-09-23

♀ ♰ Froane marijke v. Wiejanka, 1986-05-13

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Barber, 1987-06-18

♂ ♰ Edor from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Frulle friduwih v.'t. Nienoord, 1985-03-01


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 50 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 50 / 62 = 80.65 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 77 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 77 / 126 = 61.11 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Boebus fan it Drentse Hiem330.78%
♀ ♰ Marrit v. Emelangen330.78%
♂ ♰ Boebus fan it Drentse Hiem430.39%
♂ ♰ Fries fan de Frije Wetters430.39%
♀ ♰ Jarmke jaereh v.'t. Nienoord440.20%
♂ ♰ Gurbe fan de Wielpôlle450.10%
♀ ♰ Bessel440.20%
♂ ♰ Boate440.20%
♀ ♰ Hayo from the Dogstable450.10%
♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen450.10%
♀ ♰ Hayo from the Dogstable450.10%
♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen550.05%
♀ ♰ Hayo from the Dogstable550.05%