developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♀ Ruby sierou

Kennel geen kennelnaam
NHSB3029183
Geboortedatum2015-12-24

♂ ♰ Gurbe fan de Wielpôlle, 1995-11-01

♀ ♰ Bessel, 1993-09-22

♂ ♰ Boate, 1993-04-06

♀ ♰ Jildou fan it Drentse Hiem, 1993-01-12

♂ ♰ Fries fan de Frije Wetters, 1995-11-05

♀ ♰ Lobke fan it Drentse Hiem, 1997-08-14

♂ ♰ Boebus fan it Drentse Hiem, 1991-02-15

♀ ♰ Daantje fan Smahusum, 1996-06-17

♂ ♰ Djurre, 1998-12-22

♀ ♰ Zoë v.d. Kapelberg, 1998-08-31

♂ ♰ Hidde, 1997-07-02

♀ ♰ Klaske fan de Wite Stjelp, 1999-11-11

♂ ♰ Boebus fan it Drentse Hiem, 1991-02-15

♀ ♰ Marrit v. Emelangen, 1996-04-04

♂ ♰ Bello, 1992-12-23

♀ ♰ Lobke from the Dogstable, 1993-08-15

♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen, 1990-10-07

♀ ♰ Wanda v.d. Kraay Heide, 1995-08-15

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Durkje, 1988-04-05

♂ ♰ Boate, 1993-04-06

♀ ♰ Jildou fan it Drentse Hiem, 1993-01-12

♂ ♰ Bello, 1992-12-23

♀ ♰ Lobke from the Dogstable, 1993-08-15

♂ ♰ Folmer from the Dogstable, 1988-04-24

♀ ♰ Froukje, 1988-04-05

♂ ♰ Itam fan it Drentse Hiem, 1993-01-12

♀ ♰ Nimba fan't Wyldpaed, 1992-07-22

♂ ♰ Bello, 1992-12-23

♀ ♰ Sasja fan't Elzenhiem, 1991-01-01

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Folmer from the Dogstable, 1988-04-24

♀ ♰ Birthe, 1988-04-22

♂ ♰ Bram, 1986-11-13

♀ ♰ Dieke v. Wiejanka, 1986-05-08

♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem, 1989-10-14

♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem, 1988-07-08

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Janke atsje fan't Wyldpaed, 1989-06-15

♂ ♰ Bello, 1992-12-23

♀ ♰ Sasja fan't Elzenhiem, 1991-01-01

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Prins, 1979-07-02

♀ ♰ Eabeltje from the Dogstable, 1981-12-11

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Petra v. Wiejanka, 1984-01-08

♂ ♰ Bello, 1992-12-23

♀ ♰ Sasja fan't Elzenhiem, 1991-01-01

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Folmer from the Dogstable, 1988-04-24

♀ ♰ Birthe, 1988-04-22

♂ ♰ Bram, 1986-11-13

♀ ♰ Dieke v. Wiejanka, 1986-05-08

♂ ♰ Boadzer, 1984-05-25

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Victor lolke v.d. Lissedodde, 1987-09-23

♀ ♰ Froane marijke v. Wiejanka, 1986-05-13

♂ ♰ Momo fan't Elzenhiem, 1991-01-01

♀ ♰ Ella fan Aldfaers Erf, 1993-05-12

♂ ♰ Bram, 1986-11-13

♀ ♰ Ferdau fan't Fûgelhiem, 1986-03-30


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 53 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 53 / 62 = 85.48 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 90 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 90 / 126 = 71.43 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Broer fan de Frije Wetters430.39%
♀ ♰ Dibbes fan de Gauster Hoppen430.39%
♂ ♰ Gurbe fan de Wielpôlle440.20%
♀ ♰ Bessel440.20%
♂ ♰ Bello550.05%
♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen540.10%
♂ ♰ Boris v. Wiejanka550.05%
♂ ♰ Bello550.05%
♂ ♰ Folmer from the Dogstable550.05%