developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Watse

Kennel geen kennelnaam
NHSB3133063
Geboortedatum2018-08-30

♂ ♰ Boebus fan it Drentse Hiem, 1991-02-15

♀ ♰ Nanna from the Dogstable, 1996-01-04

♂ ♰ Fries fan de Frije Wetters, 1995-11-05

♀ ♰ Jarmke jaereh v.'t. Nienoord, 1992-07-19

♂ ♰ Gurbe fan de Wielpôlle, 1995-11-01

♀ ♰ Bessel, 1993-09-22

♂ ♰ Boate, 1993-04-06

♀ ♰ Ella fan Aldfaers Erf, 1993-05-12

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Durkje, 1988-04-05

♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem, 1989-10-14

♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem, 1988-07-08

♂ ♰ Gurbe fan de Wielpôlle, 1995-11-01

♀ ♰ Bessel, 1993-09-22

♂ ♰ Gerlof from the Dogstable, 1989-12-14

♀ ♰ Dieke v. Wiejanka, 1986-05-08

♂ ♰ Momo fan't Elzenhiem, 1991-01-01

♀ ♰ Ella fan Aldfaers Erf, 1993-05-12

♂ ♰ Bram, 1986-11-13

♀ ♰ Ferdau fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♂ ♰ Boate, 1993-04-06

♀ ♰ Janke atsje fan't Wyldpaed, 1989-06-15

♂ ♰ Fries fan de Frije Wetters, 1995-11-05

♀ ♰ Wendy fan Smahusum, 1994-07-25

♂ ♰ Bello, 1992-12-23

♀ ♰ Sasja fan't Elzenhiem, 1991-01-01

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Durkje, 1988-04-05

♂ ♰ Gerlof from the Dogstable, 1989-12-14

♀ ♰ Dieuwertsje fan Aldfaers Erf, 1989-12-03

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Karmen lutske fan it Drentse Hiem, 1986-02-13

♂ ♰ Boate, 1993-04-06

♀ ♰ Jildou fan it Drentse Hiem, 1993-01-12

♂ ♰ Bram, 1986-11-13

♀ ♰ Bontsje fan'e Bûnte Houn, 1985-11-06

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Karmen lutske fan it Drentse Hiem, 1986-02-13

♂ ♰ Gurbe fan de Wielpôlle, 1995-11-01

♀ ♰ Bessel, 1993-09-22

♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen, 1990-10-07

♀ ♰ Hayo from the Dogstable, 1990-05-02

♂ ♰ Boate, 1993-04-06

♀ ♰ Ella fan Aldfaers Erf, 1993-05-12

♂ ♰ Itam fan it Drentse Hiem, 1993-01-12

♀ ♰ Bessel, 1993-09-22

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Karmen lutske fan it Drentse Hiem, 1986-02-13

♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen, 1990-10-07

♀ ♰ Hayo from the Dogstable, 1990-05-02

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Durkje, 1988-04-05

♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem, 1989-10-14

♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem, 1988-07-08

♂ ♰ Bello, 1992-12-23

♀ ♰ Sasja fan't Elzenhiem, 1991-01-01

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Boate, 1993-04-06

♀ ♰ Janke atsje fan't Wyldpaed, 1989-06-15

♂ ♰ Durk fladde fan de Zeushounen, 1994-12-30

♀ ♰ Karmen mentha fan it Drentse Hiem, 1991-02-15


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 50 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 50 / 62 = 80.65 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 73 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 73 / 126 = 57.94 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Ebrick fan de Frije Wetters340.39%
♂ ♰ Rikbertht rijkman Rozebottel430.39%
♂ ♰ Ebrick fan de Frije Wetters440.20%
♂ ♰ Boate440.20%
♀ ♰ Jildou fan it Drentse Hiem440.20%
♂ ♰ Thialf fan't Wyldpaed440.20%
♂ ♰ Boate440.20%
♀ ♰ Ella fan Aldfaers Erf450.10%
♂ ♰ Boate540.10%
♀ ♰ Ella fan Aldfaers Erf550.05%
♂ ♰ Gurbe fan de Wielpôlle540.10%
♀ ♰ Bessel540.10%
♀ ♰ Ella fan Aldfaers Erf550.05%
♂ ♰ Bram550.05%