developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Wiard fan de Goaijngeamieden ♰

Kennelfan de Goaijngeamieden
NHSB845236
Geboortedatum1975-10-07
Sterfdatumdatum onbekend, maar waarschijnlijk dood
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ ♰ Beitske1978-08-164
♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein1979-08-1010
♀ ♰ Iefke fen de Alde Slûs1980-12-183
♀ ♰ Hester fen de Alde Slûs1981-02-126
♀ ♰ Jerta fan'e Bûnte Houn1982-07-2410
♀ ♰ Atsje fan'e Bûnte Houn1983-03-2910

♂ ♰ Juno, 1943-01-01

♀ ♰ Mollie, 1942-01-01

♂ ♰ Sannie, 1945-01-01

♀ ♰ Adrie fen't Marlân, 1944-05-05

♂ ♰ Wibo fen't Wetterlân, 1951-03-01

♀ ♰ Bontje, 1952-08-23

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Wardij, 1956-02-26

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Inge fen't Blommehof, 1953-05-17

♂ ♰ Hilfra fen't Blommehof, 1953-05-17

♀ ♰ Akwa, 1953-12-30

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Bea fen't Wetterlân, 1951-03-01

♂ ♰ Sannie, 1945-01-01

♀ ♰ Adrie fen't Marlân, 1944-05-05

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♀ ♰ Nienke stabijhoun, 1955-01-01

♂ ♰ Donald, 1956-05-11

♀ ♰ Dorita, 1960-02-24

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Ferdau, 1956-01-01

♂ ♰ Piebe fen't Blommehof, 1954-02-02

♀ ♰ Hilly, 1955-04-08

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Bea fen't Wetterlân, 1951-03-01

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Ferdau, 1956-01-01

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Inge fen't Blommehof, 1953-05-17

♂ ♰ Donald, 1956-05-11

♀ ♰ Dorita, 1960-02-24

♂ ♰ Sannie, 1945-01-01

♀ ♰ Adrie fen't Marlân, 1944-05-05

♂ ♰ Wibo fen't Wetterlân, 1951-03-01

♀ ♰ Bontje, 1952-08-23

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Inge fen't Blommehof, 1953-05-17

♀ ♰ Bruno, 1953-01-01

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Ferdau, 1956-01-01

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Inge fen't Blommehof, 1953-05-17

♂ ♰ Donald, 1956-05-11

♀ ♰ Dorita, 1960-02-24


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 40 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 40 / 62 = 64.52 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 54 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 54 / 126 = 42.86 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Duke340.39%
♂ ♰ Abe fan de Snitser mar350.20%
♂ ♰ Duke440.20%
♀ ♰ Akke v.d. Wero440.20%
♂ ♰ Abe fan de Snitser mar450.10%
♀ ♰ Formke440.20%
♂ ♰ Duke440.20%
♂ ♰ Abe fan de Snitser mar450.10%
♂ ♰ Berend fen de Otterhounen550.05%
♀ ♰ Inge fen't Blommehof550.05%
♂ ♰ Duke540.10%
♀ ♰ Akke v.d. Wero540.10%