developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Halbart fan State Bearestein ♰

Kennelfan State Bearestein
NHSB1081985
Geboortedatum1979-08-10
Sterfdatumdatum onbekend, maar waarschijnlijk dood
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein1981-05-143
♀ ♰ Brun bieuwkje fan't Oerset1981-08-058
♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen1981-12-118
♀ ♰ Berber fen'e Vosselânnen1982-02-275
♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka1986-03-307

♂ ♰ Sannie, 1945-01-01

♀ ♰ Adrie fen't Marlân, 1944-05-05

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♀ ♰ Nienke stabijhoun, 1955-01-01

♂ ♰ Douwe fen de Otterhounen, 1958-06-19

♀ ♰ Wardij, 1956-02-26

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Formke, 1961-04-15

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Brechtje fen de Otterhounen, 1956-01-17

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Oepy fen't Blommehof, 1961-07-29

♀ ♰ Formke, 1961-04-15

♂ ♰ Edo fen de Otterhounen, 1959-03-07

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Lieuk, 1961-06-29

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Ferdau, 1956-01-01

♂ ♰ Edo fen de Otterhounen, 1959-03-07

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Lieuk, 1961-06-29

♂ ♰ Donald, 1956-05-11

♀ ♰ Dorita, 1960-02-24

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Ferdau, 1956-01-01

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Wardij, 1956-02-26

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♂ ♰ Azor fen't Marlân, 1944-05-05

♀ ♰ Zwik, 1944-01-01

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Oepy fen't Blommehof, 1961-07-29

♀ ♰ Formke, 1961-04-15

♂ ♰ Edo fen de Otterhounen, 1959-03-07

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Lieuk, 1961-06-29

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Brechtje fen de Otterhounen, 1956-01-17

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Zeus, 1958-07-02

♀ ♰ Nienkega, 1962-07-23


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 38 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 38 / 62 = 61.29 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 53 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 53 / 126 = 42.06 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem231.56%
♀ ♰ Aukje fen'e Boskrânne231.56%
♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs223.13%
♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs340.39%
♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs440.20%
♀ ♰ Dora fen de Alde Slûs440.20%