developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Jos f't Skoatterlân ♰

Kennelf't Skoatterlân
NHSB1166590
Geboortedatum1981-04-28
Sterfdatumdatum onbekend, maar waarschijnlijk dood
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ ♰ Pietsje1982-10-216
♀ ♰ Beitske1982-11-221
♀ ♰ Beatrix v. Wiejanka1982-12-172
♀ ♰ Boikes nynke fan'e Dipper Delle1983-02-085

♂ ♰ Sannie, 1945-01-01

♀ ♰ Adrie fen't Marlân, 1944-05-05

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♀ ♰ Nienke stabijhoun, 1955-01-01

♂ ♰ Douwe fen de Otterhounen, 1958-06-19

♀ ♰ Wardij, 1956-02-26

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Formke, 1961-04-15

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Brechtje fen de Otterhounen, 1956-01-17

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Brechtje fen de Otterhounen, 1956-01-17

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Zeus, 1958-07-02

♀ ♰ Nienkega, 1962-07-23

♂ ♰ Douwe fen de Otterhounen, 1958-06-19

♀ ♰ Wardij, 1956-02-26

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Formke, 1961-04-15

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Brechtje fen de Otterhounen, 1956-01-17

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Donald, 1956-05-11

♀ ♰ Dorita, 1960-02-24

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Ferdau, 1956-01-01

♂ ♰ Piebe fen't Blommehof, 1954-02-02

♀ ♰ Hilly, 1955-04-08

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Bea fen't Wetterlân, 1951-03-01

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Ferdau, 1956-01-01

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Inge fen't Blommehof, 1953-05-17

♂ ♰ Donald, 1956-05-11

♀ ♰ Dorita, 1960-02-24

♂ ♰ Donald, 1956-05-11

♀ ♰ Dorita, 1960-02-24

♂ ♰ Remko fen de Otterhounen, 1960-05-09

♀ ♰ Ferdau, 1956-01-01

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Douwe fen de Otterhounen, 1958-06-19

♀ ♰ Wardij, 1956-02-26

♂ ♰ Donar fen de Otterhounen, 1958-06-19

♀ ♰ Matjang, 1956-06-21

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Bea fen't Wetterlân, 1951-03-01


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 37 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 37 / 62 = 59.68 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 55 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 55 / 126 = 43.65 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Age fan'e Leijensigge340.39%
♂ ♰ Age fan'e Leijensigge340.39%
♂ ♰ Duke450.10%
♂ ♰ Abe fan de Snitser mar440.20%
♀ ♰ Fijkje450.10%
♂ ♰ Age fan'e Leijensigge440.20%
♂ ♰ Duke550.05%
♀ ♰ Akke v.d. Wero550.05%
♂ ♰ Duke550.05%
♂ ♰ Abe fan de Snitser mar540.10%
♀ ♰ Fijkje550.05%
♂ ♰ Duke550.05%
♂ ♰ Abe fan de Snitser mar540.10%
♀ ♰ Fijkje550.05%
♂ ♰ Duke550.05%
♂ ♰ Abe fan de Snitser mar540.10%
♀ ♰ Fijkje550.05%