developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♀ Dibbes fan de Gauster Hoppen ♰

Kennelfan de Gauster Hoppen
NHSB2047003
Geboortedatum1996-01-21
Sterfdatumdatum onbekend, maar waarschijnlijk dood
Dekkingen
reuNestAantal pups
♂ ♰ Brun1999-02-268
♂ ♰ Ebrick fan de Frije Wetters2001-01-148
♂ ♰ Nanne dibbuz from the Dogstable2002-05-027

♂ ♰ Alco fan it Wetterke, 1976-04-07

♀ ♰ Rinske fen de Alde Slûs, 1978-03-19

♂ ♰ Brun beauwe fan't Oerset, 1975-05-19

♀ ♰ Janke, 1979-07-02

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Akke, 1971-07-31

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Axellien fan de Ried en Wiel, 1967-10-11

♂ ♰ Bear fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♀ ♰ Fennah, 1971-03-02

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Emma fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Dobbe, 1974-09-28

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Rudolf fen de Alde Slûs, 1972-08-21

♀ ♰ Welmoed fen'e Boskrânne, 1974-09-14

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Akke, 1971-07-31

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Detsje fan'e Leijensigge, 1971-07-02

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Emma fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Doutzen fan de Ried en Wiel, 1969-12-06

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Doutzen fan de Ried en Wiel, 1969-12-06

♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs, 1970-08-24

♀ ♰ Sita fen'e Boskrânne, 1972-05-08

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Akke, 1971-07-31

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 45 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 45 / 62 = 72.58 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 67 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 67 / 126 = 53.17 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♀ ♰ Froukje v. Wiejanka330.78%
♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka321.56%
♂ ♰ Halbart fan State Bearestein440.20%
♂ ♰ Boris440.20%
♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs440.20%
♂ ♰ Boris540.10%
♀ ♰ Doutsen fan't Oerset540.10%
♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs540.10%
♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge540.10%
♂ ♰ Boris540.10%
♀ ♰ Doutsen fan't Oerset540.10%
♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs540.10%
♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs550.05%