developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Onno fan 'e Fryske Merk

Kennelfan 'e Fryske Merk
NHSB2424384
Geboortedatum2003-01-22
Kleurbruin en wit (bbss)
WoonplaatsVoorthuizen
Email adresOnbekend
Bent u de eigenaar van deze hond?
Stuur een email naar k9bas zodat we u kunnen bereiken.
NB: Uw email adres wordt niet zichtbaar.
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ Dora fan't Leechlân2008-01-305
♀ Silke fan de Gauster Hoppen2009-03-267

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Dobbe, 1974-09-28

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Rudolf fen de Alde Slûs, 1972-08-21

♀ ♰ Welmoed fen'e Boskrânne, 1974-09-14

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Elger from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Doerak, 1979-03-26

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Watse, 1980-03-26

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Boadzer, 1984-05-25

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem, 1984-10-22

♂ ♰ Alco fan it Wetterke, 1976-04-07

♀ ♰ Rinske fen de Alde Slûs, 1978-03-19

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske, 1980-10-09

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Douwe fan't Oerset, 1975-11-12

♀ ♰ Aegje, 1975-06-27

♂ ♰ Rudolf, 1968-09-17

♀ ♰ Frieda fen de Alde Slûs, 1966-10-25

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Detsje fan'e Leijensigge, 1971-07-02

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Dobbe, 1974-09-28

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Rudolf fen de Alde Slûs, 1972-08-21

♀ ♰ Welmoed fen'e Boskrânne, 1974-09-14

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 42 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 42 / 62 = 67.74 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 66 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 66 / 126 = 52.38 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Boris223.13%
♀ ♰ Karmen lutske fan it Drentse Hiem223.13%
♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka430.39%
♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem430.39%
♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem430.39%
♀ ♰ Karmen lutske fan it Drentse Hiem420.78%
♀ ♰ Glenda v. Wiejanka550.05%
♀ ♰ Froukje v. Wiejanka540.10%
♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem530.20%
♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem530.20%