developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Wobbe fan 'e Weiwiske

Kennelfan 'e Weiwiske
NHSB2442346
Geboortedatum2003-03-09
Kleurzwart (BbSs)
WoonplaatsOosterzee
Email adresOnbekend
Bent u de eigenaar van deze hond?
Stuur een email naar k9bas zodat we u kunnen bereiken.
NB: Uw email adres wordt niet zichtbaar.
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ ♰ Rufa fan 'e Fryske Merk2006-02-145
♀ Djoeke fan de Gauster Hoppen2013-04-299

♂ ♰ Astor fan'e Wielenswal, 1970-02-09

♀ ♰ Brun jildouw fan it Wetterke, 1973-02-26

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods, 1971-05-13

♀ ♰ Aukje fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Anka, 1975-09-23

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Alco fan it Wetterke, 1976-04-07

♀ ♰ Rinske fen de Alde Slûs, 1978-03-19

♂ ♰ Brun alwin fan de Hege Seis, 1978-05-01

♀ ♰ Sjoukje, 1976-09-01

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Gooitzen fan it Drentse Hiem, 1977-09-23

♀ ♰ Winanda fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Doutzen fan de Ried en Wiel, 1969-12-06

♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs, 1970-08-24

♀ ♰ Sita fen'e Boskrânne, 1972-05-08

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Akke, 1971-07-31

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Elger from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Doerak, 1979-03-26

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Watse, 1980-03-26

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Anka, 1975-09-23

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Bijke v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske, 1980-10-09

♂ ♰ Edor from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Maaike, 1983-03-29

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Douwe fan't Oerset, 1975-11-12

♀ ♰ Aegje, 1975-06-27

♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods, 1971-05-13

♀ ♰ Golda fen de Alde Slûs, 1973-09-09

♂ ♰ Ebbe fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♀ ♰ Brun alwina fan de Zeushounen, 1973-07-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 53 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 53 / 62 = 85.48 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 80 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 80 / 126 = 63.49 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♀ ♰ Froukje v. Wiejanka250.39%
♂ ♰ Prins340.39%
♀ ♰ Froukje v. Wiejanka350.20%
♂ ♰ Edor from the Dogstable450.10%
♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske450.10%
♂ ♰ Boris540.10%
♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs550.05%
♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods550.05%
♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem550.05%
♀ ♰ Anka550.05%
♀ ♰ Sjoukje540.10%