developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Jarich

Kennel geen kennelnaam
NHSB2871068
Geboortedatum2012-02-15
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ Tialda wiske fan 'e Wetterkrite2014-04-257
♀ Adelgonda dukke fan de Frije Wetters2015-12-039
♀ Geartske (Doutsen)2016-08-1311

♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem, 1984-10-22

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske, 1980-10-09

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Durkje, 1988-04-05

♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem, 1989-10-14

♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem, 1988-07-08

♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem, 1989-10-14

♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem, 1988-07-08

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Barber, 1987-06-18

♂ ♰ Edor from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Frulle friduwih v.'t. Nienoord, 1985-03-01

♂ ♰ Bram, 1986-11-13

♀ ♰ Bontsje fan'e Bûnte Houn, 1985-11-06

♂ ♰ Boris v. Wiejanka, 1986-05-08

♀ ♰ Barber, 1987-06-18

♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem, 1984-10-22

♂ ♰ Alwin fan it Drentse Hiem, 1986-02-13

♀ ♰ Petra v. Wiejanka, 1984-01-08

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Petra v. Wiejanka, 1984-01-08

♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem, 1984-10-22

♂ ♰ Prins, 1979-07-02

♀ ♰ Eabeltje from the Dogstable, 1981-12-11

♂ ♰ Brun sjoerd fan it Drentse Hiem, 1987-11-22

♀ ♰ Aefke fan Aldfaers Erf, 1986-02-25

♂ ♰ Casper v. Wiejanka, 1987-07-14

♀ ♰ Barber, 1987-06-18

♂ ♰ Nicolaes fen de Alde Slûs, 1981-11-26

♀ ♰ Karmen lutske fan it Drentse Hiem, 1986-02-13

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Watse, 1980-03-26

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Bello, 1992-12-23

♀ ♰ Sasja fan't Elzenhiem, 1991-01-01

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Folmer from the Dogstable, 1988-04-24

♀ ♰ Birthe, 1988-04-22

♂ ♰ Bram, 1986-11-13

♀ ♰ Dieke v. Wiejanka, 1986-05-08

♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem, 1989-10-14

♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem, 1988-07-08

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Doutsen v. Wiejanka, 1989-04-05

♂ ♰ Age fan'e Boppelânnen, 1990-10-07

♀ ♰ Clazina fan de Zeushounen, 1990-08-28

♂ ♰ Boris, 1987-06-18

♀ ♰ Karmen lutske fan it Drentse Hiem, 1986-02-13

♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem, 1984-10-22

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske, 1980-10-09

♂ ♰ Folmer from the Dogstable, 1988-04-24

♀ ♰ Birthe, 1988-04-22

♂ ♰ Edor from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Frulle friduwih v.'t. Nienoord, 1985-03-01


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 46 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 46 / 62 = 74.19 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 68 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 68 / 126 = 53.97 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Ebrick fan de Frije Wetters231.56%
♂ ♰ Boebus fan it Drentse Hiem330.78%
♂ ♰ Fries fan de Frije Wetters330.78%
♀ ♰ Aukje440.20%
♀ ♰ Durkje430.39%
♀ ♰ Durkje530.20%
♂ ♰ Femme fan't Elzenhiem540.10%
♀ ♰ Karmen jildou fan it Drentse Hiem540.10%
♀ ♰ Barber550.05%
♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka550.05%