developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

K9 Breeder Assistant Software

Fokplan - Voordelen

1. Met dit fokplan wordt voorkomen dat de genen van één voorouder door de hele populatie verspreid raken.
Stel dat een dier een gen heeft dat problemen kan geven dan blijft dit beperkt tot de nakomelingen van één paar. Deze nakomelingen zouden dan eventueel op dit probleem gescreend kunnen worden. Een probleem als bijvoorbeeld SCID (waar we inmiddels al jaren een test voor hebben) zou met dit fokplan na één generatie uit de fokgroep verwijderd kunnen worden.
Het probleem met de huidige manier van fokken is niet dat er meerdere nesten per dier zijn toegestaan, maar dat een reu nesten voortbrengt bij verschillende teven en omgekeerd dat teven door verschillende reuen gedekt worden. Bij sommige rashond verenigingen staat onder het kopje Inteeltbeperking bijvoorbeeld dat het is toegestaan dat een teef door vijf verschillende reuen gedekt wordt en dat een reu tien verschillende teefjes mag dekken. Iedereen kan begrijpen dat daardoor de genen van één fokdier in een groot deel van de volgende generatie terecht komen en dat dit niets met Inteeltbeperking te maken heeft.
Het voorgestelde fokplan is feitelijk gebaseerd op de manier waarop wolven zich voortplanten. Eén wolf-reu en één wolf-teef (de alfa dieren) vormen samen met de jongen uit opeenvolgende nesten een roedel. Wanneer de jonge reuen er aan toe zijn (na ca. 2 jaar) verlaten ze de roedel om een teefje te zoeken om daarmee een nieuwe roedel te beginnen.

2. Meerdere nesten per combinatie mogelijk.
Het is al moeilijk genoeg om mensen te vinden die een nest willen fokken en/of hun reu beschikbaar willen stellen. Wanneer we de inteelt willen beperken door slechts één nest per teef en reu toe te staan, worden juist deze mensen in hun mogelijkheden beperkt. Door herhaalcombinaties toe te staan (of feitelijk te verplichten) kunnen fokkers meerdere nesten fokken en wordt toch hetzelfde effect bereikt.

3. Vergroten van de fokgroep
Een AVK over 5 generaties van 100% (met dus een inteelt coefficient van 0%) is al een mooi resultaat, maar het is vrij simpel om dit te verbeteren door de groep dieren waarmee gefokt wordt uit te breiden. Wanneer we naar een 100% AVK over 6 generaties willen, hebben we het dubbele aantal (64) dieren nodig. Dit kan bereikt worden door een aantal jaren in plaats van twee nakomelingen per combinatie drie nakomelingen per combinatie te selecteren.
Uiteraard kan dit steeds worden verbeterd door een extra generatie toe te voegen waarover we de AVK op 100% willen krijgen. Voor zeven generaties hebben we dan 128 dieren in de fokgroep nodig, dat lijkt veel maar uiteindelijk zijn ook dat nog maar 64 paren. En zelfs een volgende stap naar 100% AVK over acht generaties lijkt nog wel te doen, met 256 dieren oftewel 128 paren in de fokgroep. Bij een gemiddelde nestgrootte van vijf moet er dan wel voor 128x5=640 pups per generatie een plek gevonden worden.

Heb je opmerkingen of commentaar op onderstaande, laat het me weten en stuur een email.

Naar een grotere populatie.