developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

Kennel fan de Ried en Wiel

Nesten

1967-01-05 ♂ ♰ Abe fan de Snitser mar x ♀ ♰ Ostwa
Dit is het 9de nest van ♂ ♰ Abe fan de Snitser mar
Dit is het 4de nest van ♀ ♰ Ostwa
De IC3 is 8.79% en de IC4 is 9.08%.
De AVK5 is onbekend en de AVK6 is onbekend.
Aantal pups: 1

1967-10-11 ♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal x ♀ ♰ Ostwa
Dit is het 1ste nest van ♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal
Dit is het 5de nest van ♀ ♰ Ostwa
De IC3 is 8.20% en de IC4 is 8.79%.
De AVK5 is onbekend en de AVK6 is onbekend.
Aantal pups: 5

1968-07-20 ♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal x ♀ ♰ Ostwa
Dit is het 2de nest van ♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal
Dit is het 6de nest van ♀ ♰ Ostwa
De IC3 is 8.20% en de IC4 is 8.79%.
De AVK5 is onbekend en de AVK6 is onbekend.
Aantal pups: 4

1969-12-06 ♂ ♰ Age fan'e Leijensigge x ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
Dit is het 2de nest van ♂ ♰ Age fan'e Leijensigge
Dit is het 1ste nest van ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
De IC3 is 14.84% en de IC4 is 15.33%.
De AVK5 is 48.39% en de AVK6 is onbekend.
Aantal pups: 5

1971-12-14 ♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs x ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
Dit is het 7de nest van ♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs
Dit is het 2de nest van ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
De IC3 is 3.13% en de IC4 is 3.13%.
De AVK5 is onbekend en de AVK6 is onbekend.
Aantal pups: 8

1972-09-06 ♂ ♰ Boris x ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
Dit is het 1ste nest van ♂ ♰ Boris
Dit is het 3de nest van ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
De IC3 is 6.45% en de IC4 is 6.54%.
De AVK5 is onbekend en de AVK6 is onbekend.
Aantal pups: 7

1974-02-14 ♂ ♰ Boris x ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
Dit is het 9de nest van ♂ ♰ Boris
Dit is het 4de nest van ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
De IC3 is 6.45% en de IC4 is 6.54%.
De AVK5 is onbekend en de AVK6 is onbekend.
Aantal pups: 3

1974-12-05 ♂ ♰ Boris x ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
Dit is het 14de nest van ♂ ♰ Boris
Dit is het 5de nest van ♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel
De IC3 is 6.45% en de IC4 is 6.54%.
De AVK5 is onbekend en de AVK6 is onbekend.
Aantal pups: 6