developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

In de onderstaande grafiek is de AVK5 van de wetterhounnesten vanaf 1942 tot en met 2016 uitgezet tegen de tijd. De AVK5 is in dit geval berekend over 5 generaties. De AVK5 zit op dit moment net onder de 90% (in 2011 was dit nog rond 80%) en komt de laatste jaren steeds dichter in de buurt van het maximaal haalbare (100%). De blauwe lijn geeft het voortschrijdend gemiddelde over 10 nesten weer. Dat zou betekenen dat er over 10 jaar geen nesten meer geboren worden waarbij de AVK5 lager is dan 100%. Overigens is het nu al mogelijk om alleen nog combinaties te maken waarbij de AVK5 vrijwel 100% is.

Dus tijd om eens naar de AVK6 over 6 generaties te kijken. Dat betekent dus dat er zes generaties terug wordt gekeken naar het aantal unieke (dwz die maar een keer in de stamboom voorkomen) voorouders, over zes generaties kun je maximaal 128 unieke voorouders hebben. Op dit moment (2016) is de gemiddelde AVK6 ongeveer 65%. Dat betekent dat 35% van de voorouders meerdere keren in de stamboom voorkomt. Er zou nu naar gestreefd moeten worden om de AVK6 zo snel mogelijk omhoog te krijgen.

Tenslotte kunnen we nog verder terug kijken (en hopelijk vooruit) naar de AVK7 over zeven generaties. Over zeven generaties zijn er maximaal 256 unieke voorouders. Zoals hieronder te zien is ligt de AVK7 ook nu nog beneden de 50%. Dus meer dan de helft van de voorouders komt vaker dan een keer voor in de stamboom.

De AVK7, AVK8, AVK9, en AVK10 is alleen omhoog te krijgen door de populatie te vergroten. Wat is er bijvoorbeeld nodig om de AVK10 op 100% te krijgen? Je hebt 2 ouders (1 generatie terug), 4 grootouders (2 generaties), 8 overgrootouders (3 generaties), 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 voorouders (10 generaties terug). Wanneer dat allemaal unieke individuen moeten zijn, betekent dat dus dat er 10 generaties geleden 1024 unieke individuen nodig zijn. Uiteraard geldt dat ook voor de volgende generaties. De gemiddelde levensduur is ca. 10 jaar, dus de populatie moet minimaal uit 10 x 1024 = 10240 individuen bestaan. Omgekeerd betekent dat dat er in elke generatie 1024 dieren bij moeten komen. Bij een gemiddelde nestgrootte van 6 pups, betekent dat 1024 / 6 = 170 nesten per generatie. Het generatie interval is ongeveer 2-3 jaar, dus (170/2=) 85 tot 60 (=170/3) nesten per jaar. Lees hier of dat mogelijk is.