developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

In de onderstaande grafiek is de grootte van de wetterhounnesten vanaf 1942 tot en met 2016 uitgezet tegen de tijd. De blauwe lijn geeft het gemiddelde over 10 nesten weer.

De grootte van de nesten heeft zich in de loop van de tijd niet verandert, het gemiddelde schommelt rond de 6 pups per nest.